دبیرستان (دوره اول) دخترانه پویا
 
  تماس با ما  
 
  آدرس : خیابان پاسداران، خیابان گلستان چهارم ، تقاطع خیابان اسلامی
 
 
  تلفن تماس :
 
  02122780036    
 
  02122780035 
 
  02122542192  
 
 
 
    موقعیت دبیرستان دخترانه پویا