اردوی دانش آموزی دی ماه ( پارک دلفین ها) 
 
 
 
اردوهای دانش آموزی آذرماه 95شهرک سینمایی غزالی و کارتینگ آزادی 
 
 
 
 
 
 
برنامه اردوی دانش آموزان دبیرستان پویا
 
کلاس های 7/1 ، 7/2 و 7/3       پارک دلفین برج میلاد        چهارشنبه 95/10/1
 
کلاس های 8/1 و 8/3             شهرک سینمایی غزالی        دوشنبه 95/9/29 
 
کلاس های 8/2 و 8/4             شهرک سینمایی غزالی        دوشنبه 95/9/22
 
کلاس های 9/2،9/1 و 9/4            کارتینگ آزادی              سه شنبه 95/9/23
 
کلاس های 9/3 و 9/5                  کارتینگ آزادی                 یکشنبه 95/9/28
 
باتوجه به این که حضور ولی دانش آموز ، جهت امضا و اثرانگشت رضایت نامه در دبیرستان ضروری است ، روز ارائه کارنامه های نیم ترم این امر انجام می گردد.