اخبار/مقالات
 
درج مطلب
سلام به همه.ا
این متن فقط جهت یادآوری میباشد توضیحات بطور کامل در کلاس داده شده.
  بیخبران بکوشند که صاحب خبر شوند:
 
پروژه عکاسی نوروز:
 
شامل موضوعات:
1 -سفره هفت سین2-بناهای تاریخی و مکانهای دیدنی3-طبیعت4-چهارشنبه سوری(اختیاری-درصورت امنیت ونظارت والدین)
 
در عکاسی ازاین موضوعات که انجام میگیرد این موارد باید وجود داشته باشد:
1-پرسپکتیو
2-کادربندی مناسب
3-دقت در انتخاب زاویه نور
4-زاویه دید خلاقانه(میتواندسیاه وسفید باشد)
تعداد عکسها :هرچه بیشتر بهتر(کم نیار ید)
 
ضمنا کسانی که" پروژه  رنگ "و" پروژه بافت" را نیاورده اند ازاین فرصت سوءاستفاده کرده به همراه این پروژه انجام دهند.